Herstructurering gemeentemonument

Binnenstadspand is door Hoeffsteeg PM ontworpen nieuwe indeling vlolledi8g verandert en aangepast aan de huidige eisen.

Hoefsteeg PU heeft de eerste fase van de aanpassing voor haar rekening genomen.
Uitgangspunt was volledige transformatie van de woning, waarbij de de woning bewoond bleef.