Wat we doen

Hoefsteeg PM is de ontwerp- en bouwmanagementpoot van
Hoefsteeg Bouw en Ontwerp
Gespecialiseerd in de transformatie en aanpassen van bestaande woningen en bedrijfsruimten.
Door de samenwerking met Hoefsteeg PU kunnen de kosten van het ontwerp, de vergunningaanvraag en verdere uitwerking van de plannen laag worden gehouden.
Vanaf het begin maken wij de kosten van het ontwerp en de realisatiekosten voor u zichtbaar, zodat er geen verrassingen ontstaan nadat het ontwerp gereed is en er gebouwd kan gaan worden.
Het ontwerpproces ziet er als volgt uit.
Wij maken een afspraak met u waarin u uw ideeën en wensen uiteenzet.
Vervolgens maken wij een schets waarin uw ideeën zijn verwerkt met een bijbehorend advies van de mogelijkheden/alternatieven en een globaal kostenplaatje. Hiervoor brengen wij geen kosten in rekening en dit is geheel vrijblijvend.

Offertes

Indien uw budget voor de aanpak vast staat, kan dit de basis zijn om een vaste prijs voor de uit te voeren werkzaamheden af te spreken.
Vooraf wordt er dan een opdracht geformuleerd ,onderverdeelt in de fasen van het ontwerpproces onder vermelding van de ontwerp uitgangspunten en uw programma van eisen.

 

Ook kan afgesproken worden de werkzaamheden in regie uit te voeren. Hierbij worden de gewerkte uren gedeclareerd op basis van de verschillende uurtarieven voor ontwerp, tekenwerk en overige werkzaamheden.

 

Kortingen:
Indien ook de uitvoering door Hoefsteeg Bouw en Ontwerp wordt uitgevoerd, levert dit aantrekkelijke kortingen op op de ontwerpkosten.